Zašto je vožnja motocikla u gradu dobra za sve

Nova studija pokazuje da motociklisti čine uslugu sebi, ali i svim ostalim vozačima tokom gužvi u saobraćaju.

Motociklisti ne štede vreme i novac samo sebi, već to čine i za vozače automobila i pritom pomažu da se smanji nivo izduvnih gasova od vozila u saobraćaju.

To je zaključak velike studije koju je uradio TML, tj. belgijska firma koja se bavi istraživanjem saobraćaja. Istraživanje se baziralo na studiji o saobraćaju na deonici od oko 15 kilometara izmedju belgijskog grada Leuven i Brisela, tj. putu koji spaja Leuven sa Briselom, fokusirajući se na saobraćaj tokom najvećih dnevnih gužvi.

Cilj studije je da ispita efekat na saobraćaj i gužve ako bi neki učesnici u saobraćaju zamenili automobile za motocikle. Interesantno je da su neke posledice imale dramatičan uticaj za sve učesnike saobraćaja, a ne samo za baš te koji su zamenili četiri točka za dva.

Postojeći intenzitet saobraćaja je analiziran temeljno, koristeći podatke prikupljene sa sedam senzora koji se nalaze na raskrsnicama na ruti, a koji su prikupljali podatke iz oba smera. Informacije sa tih senzora su prikupljane u intervalima od pet minuta neprestano tokom Maja prošle godine.

Tipičan intenzitet i obrazac saobraćaja nikoga nije začudio – intenzitet se jako uvećava između 5am i 7am, sa redovima koji počinju da se formiraju oko 6:45am i nastavljaju se do oko 9am. Drugim rečima, jutarnji špic se dešava od 6:30am do 9:30am, otprilike kao u bilo kom drugom gradu u Evropi.

Tokom špica u 7:50am, za put od oko 13 kilometara je potrebno 14 minuta više nego u 6:40am, što je veliko povećanje kada se uzme u obzir da je za tu distancu potrebno samo 8 minuta kada nema gužve.

Takve konkretne činjenice su iskorištene da se iskalibriše kompleksni saobraćajni model koji su napravili. TML je taj model istestirao i doveo do prihvatljivog nivoa tačnosti, tako da kad unesu konkretne podatke iz života, model je davao vrednosti koje su se poklapale sa realnim vrednostima izmerljivim u životu, uključujući povećanje vremena za putovanje poput onog u 7:50am.

TML je potom za meru zagušenosti saobraćaja uzeo sate koje vozilo izgubi zbog gužve po čoveku u kolima, što u ovom slučaju iznosi 1925 sati tokom jednog sata jutarnjeg špica.

Tu na scenu dolaze motocikli: u slobodnom saobraćaju motocikl zauzima isto ili slično prostora kao i automobil u traci, ali kako zagušenost saobraćaja raste, motocikli počinju da zauzimaju sve manje mesta, dok to mesto vremenom ne nestane jer se motocikli premeste na liniju između traka. Ova studija to naziva Mestom Ekvivalentnim Putniku u Kolima, tj. MEPK. Na otvorenom drumu motocikl ima istu vrednost za MEPK kao i kola, tj. 1, ali kako gužva raste do tačke zaustavljanja, ta vrednost za motocikl pada na 0, pošto motori prolaze izmedju traka i u stvari uopšte ne zauzimaju mesto u traci. Ili makar ne zauzimaju mesto koje doprinosi gužvi. To je parametar koji ima značajne efekte kasnije u ovoj studiji.

Pošto su imali zadovoljavajuće dobar model koji oslikava realno stanje gužvi u saobraćaju i dobro definisan parametar MEPK, TML je dalje razradio slučaj kada je 1 od 10 vozača automobila zamenio četvorotočkaš za dvotočkaš. Rezultati su bili zapanjujući. Vreme putovanja za preostalih 90% vozača automobila u 7:50am se povećalo za samo 6 minuta, umesto za 14, dok su redovi počeli kasnije da se formiraju i ranije gube.

Sa jednom desetinom vozača automobila koji su postali motociklisti, glavni red je nestao do 8:30am umesto u 9:10am, dok je broj izgubljenih sati smanjen za 63% na 706 sati.

Pojedinci koji su prešli na motore su naravno uživali još veće skraćenje putovanja kada se kolone vozila formiraju, ali bi oni time pomogli i ostalim kolegama vozačima.

I životna okolina je imala koristi u tom modelu. Efekat smanjenja količine izduvnih gasova se bazira na pretpostavci da su vozači automobila prešli na gradske motore i skutere od 250 kubika, koji proizvode 20tak % manje izduvnih gasova od automobila. Ali je to doprinelo padu količine izduvnih gasova od samo 1%, dok je još veći pad od 5% uzrokovan ubrzanjem saobraćaja.

Drugim rečima, količina izduvnih gasova je smanjena zbog toga što vozila nisu bila zaustavljena u gužvi toliko dugo.

Potrošnja goriva u automobilima je takođe poboljšana, tj. smanjena, ali studija zaključuje da je najveći benefit za preostale automobile u gužvi upravo smanjenje utrošenog vremena na putovanje. Sa čak samo 40% smanjenjem broja izgubljenih sati u kolima, širom Belgije bi se postigla dnevna ušteda od 15000 izgubljenih sati. Kada se to pomnoži sa brojkom koju je TML izračunao od 19 funti vrednosti po izgubljenom satu, dolazimo do sume od 280.000 funti koje bi svakog dana uštedeli vozači automobila ako bi 1 od 10 prešao na motocikl.

U Srbiji bi ta brojka verovatno bila nešto manja zbog manjeg broja stanovnika nego u Belgiji, ali bi svakako svi osetili pozitivne efekte provlačenja motociklista između automobila. Oni štede vreme i novac ne samo sebi, već i svim ostalim učesnicima u saobraćaju.

Zato, savetujemo sve vozače automobila da se pomere i propuste motocikliste koji im prilaze ili još bolje, počnite da vozite motocikl ili skuter i sami! Brže ćete doći do destinacije i doživećete manje stresa u gužvi.

Izvor: telegraph, TML.

    

Zaključeno je komentarisanje.