Zaštitna sfera

Zaštitna odela koja se automatski naduvavaju u slučaju pada sa motora nisu nikakva novost ali je kanadski pronalazač, Rejean Neron otišao korak dalje svojim izumom zaštitna sfera. Oblači se i izgleda kao bilo koje drugo odelo za motor. Spoljni sloj odela napravljen je od veoma otpornog materijala, sličnom onome za padobrane dok je unutrašnji sloj napravljen od elastičnog, veštačkog materijala.

Odelo se povezuje sa kablom sa motorom koji se u slučaju udesa prekida što šalje signal odelu da se napumpa u ogromnu loptu, kompletno se obmotavajući oko vozača. Odelo se napumpa za 2milisekunde, paljenjem kanistera ekspozivne smeše – nitroceluloze. Pogledajte i video snimak, demonstracije rada odela.

    

Zaključeno je komentarisanje.