Californication part 2

Prethodni članak!

Kako stabilisati motor

Ovo je osnovna tema celog prvog nivoa obuke CSS-a.

Kao što sam napisao u prvom pasusu, motor je konstruisan tako da se krece pravo. Osnovni izvor problema je u čoveku koji upravlja motorom. Nepravilna vožnja dovodi do onoga što se zove reakcija preživljavanja (survival reaction). To je instinktivna reakcija u situaciji kada se osetimo ugroženim – pri velikoj brzini, kada guma prokliza, kada ulazimo u krivinu suviše oštro ili široko… U takvim situacijama najčešće naglo kočimo, oduzimamo gas, zamrznemo, stežemo korman ili vizuelno fiksiramo problematična situacija… Dakle, radimo sve ono što dodatno remeti balans već disbalansiranog motora.

Svako može da vozi motor na ravnom, pravom i suvom putu. Problem nastaje u svim ostalim situacijama a najčešće, u krivinama. Neki voze po krivinama tako što smanje brzinu ali pri maloj brzini motor takodje postaje nestabilan (a i gubi se fun). Sa druge strane, ima onih koji skreću većim brzinama ali nepravilno i često se izlažu riziku – ponovo zbog nestabilnosti motora.

Ceo prvi nivo je posvećen tome da se nauči pravilna tehnika vožnje tako da motor ostane stabilan i pod kontrolom vozača bez obzira na situaciju. Dakle, umesto reakcije preživljavanja, pravilna vožnja.

Prva sesija

Ako treba sve da se uopšti, pravilna vožnja podrazumeva poštovanje elementarnih zakona fizike: inercija, centrifugalne sile, trenje… Svako nepoštovanje ovih zakona pravi motor nestabilnim i može da dovede do bliskog susreta sa zelenom travicom ili asfaltom.

Osnovni faktori koji utiču na stabilnost motora su
1. brzina
2. podloga
3. vuča
4. nagnutost motora
5. ugao linije po kojem se motor kreće
6. …

Prevelika ili premala brzina, loša podloga, gubitak snage motora, prevelika nagnutost ili oštar ugao zavoja, dovode motor u stanje nestabilnosti. U takvim situacijama obično dolazi do smanjenja kontakta izmedju podloge i guma.

Idealan raspored opterećenja izmedju prednjeg i zadnjeg točka je 60:40 u korist zadnjeg. Zadnji točak je pogonski i trpi veće opterećenje. Zato je obično zadnja guma šira i veća da bi bolje ležala na podlozi i bolje pokretala motor.

Kada se prilikom ulaska u krivinu naglo koči, usled inercije, težište se prenosi napred, na prednji točak. Opterećenje na zadnjem točku se smanji i on nema dovoljan kontakt sa podlogom. Kada se još i malo obori motor u krivini, čak i pri niskim brzinama, guma ima tendenciju da prokliza.

Suprotno tome, kada je brzina prevelika, potrebno je dosta oboriti motor jer on ima tendenciju da produži napred, umesto da skrene. Opet nestabilnost. Oboriti motor nije nešto rezervisano samo za frajere. Naprotiv, to je jedini način da se skrene pri većim brzinama. Ipak, pravilo je sledeće: Ukoliko možeš za isto vreme da prodješ zavoj a da si manje nagnut, uradi tako. Zašto? Uvek postoji šansa da se u krivini pojavi nešto što treba da se izbegne (rizla, rupa, kamen, drugi vozač…). Kada si nagnut do maksimuma, nemaš prostora za dodatne manevre i korekcije putanje. Jedino možeš motor da spustiš na zemlju ili da se zakucaš u prepreku.

Pravilno je, pri približavanju krivini, smanjiti brzinu (gas ili kočnica) i pripremiti se za ulazak u krivinu. Opterećenje se tada premešta napred. U trenutku kada se počne sa ulaženjem u krivinu, ne treba kočiti već treba lagano dodavati gas. Time se opterećenje prebacuje na zadnju gumu (ka 60:40) i ona pravi bolji kontakt sa podlogom i dobija snagu da izgura nagnuti motor ka izlasku iz krivine. Sa povećanjem opterećenja na zadnu gumu i kako se približavamo izlasku iz krivine, može se dati veći gas jer je motor već postao stabilan.

Prva praktična vežba se zove KONTROLA GASA.

Kao što je rečeno, kontrolišući gas mi premeštamo težinu sa prednje na zadnju gumu i obrnuto. Zadatak je da u jednoj brzini (trećoj ili četvrtoj) i bez kočnica prodjemo sve krivine na pisti. Vozimo 15-tak krugova.

Kada se instruktor pojavi ispred nas i kad da znak da ga pratimo, on levom rukom pokazuje u kom trenutku i koliko treba da dajemo gas. Većina je imala problem da se sinhronizuje sa instruktorom. Ja sam, na primer, u početku kasnio. Dakle, naginjem motor i ulazim u krivinu ali se još nekoliko metara krećem pod inercijom. Očigledno me je strah da dodam gas da ne ispravim krivinu. Drugi su suprotno ovom, pre skretanja dodavali gas ali je rezultat bio preveliki luk i opasnost da izlete. Posle nekoliko krugova, polako počinješ da kapiraš. Dakle, oduzimaš gas pre krivine, u trenutku kada počinješ da skrećeš dodaješ prvo lagano a posle sve jače gas i na izlasku iz krivine, ka pravcu, daješ pun gas.

Druga sesija

Počelo je Gary-jevim pitanjem: Ko je od vas video velike X-ove na pisti? Odgovor: ?!? Kakve X-ove?

Tako počinje duga sesija – PRAVILNA LINIJA PROLASKA KROZ KRIVINU

Na asfaltu je bilo postavljanjo ukupno 13 žutih znakova X. Niko ih nije video a to su najbolja mesta za ulazak u krivinu (Turning Points). Dakle, od 28-moro ljudi, niko ni blizu (osim onih koji ponovo prolaze ovaj nivo).

Većina nas je imala svoj pristup ulaska u krivinu: iz sredine, sa strane, rano, kasno… Neko lovi unutrašnju srtanu krivine, neko spoljašnju. Ideja je naći takvu polaznu tačku za ulazak u krivinu da (1) putanja bude što ispravljenija i da se pravi po mogućnosti, (2) samo jedna intervencija volanom. Važno je i da ta linija omogućava da se tokom skretanja (3) dodaje gas. Moguće je, na primer, pun krug razbiti u nekoliko skretanja.

Druga praktična vežba se zove ULAZAK U KRIVINU NA PRAVILNOM MESTU. Zadatak je proći kroz sve X-ove. Vozi se u jednoj brzini i opet bez kočnica.

Pošto se ide relativno brzo, tu već počinje haos. Ko ubode, ko ne ubode X. Iskusniji vozači su imali dosta problema i najviše su se bunili: suviše je sa strane, nije na logičnom mestu… U svakom slučaju, da bi uboli X i posle toga prošli kroz krivinu, većina je u početku morala da dosta uspori. Posle nekoliko krugova, i prateći tačnu liniju instruktora, shvataš da polazak iz te tačke omogućuje da odmah počneš da daješ gas. To jest, idealno mesto za ulazak u krivinu i idealna linija su oni koji daju ti mogućnost da odmah daješ gas i time težište počneš da prebacuješ na zadnju gumu.

Autor: Furious Panda

Nastavak

    

2 Komentara za “Californication part 2”

Zaključeno je komentarisanje.